نگاره‌هایی پیرامون امنیت، شبکه و رمزنگاری

22 مارس 2020
در این مقاله به شرح یک آسیب پذیری در Kerio Controls که به تازگی توسط اینجانب کشف شده و به تایید شرکت GFI رسیده است می پردازیم. توضیحاتی در مورد GFI و Kerio یکی از ابزارهای کاربردی در شبکه که قابلیت های بسیاری را در اختیار مدیران شبکه قرار می دهد، Kerio Control می باشد. از این ابزار برای مدیریت شبکه، کنترل ...